Zgłaszasz obiekt do użytku nowy lub po remoncie.
Sanepid lub inny urząd wymaga od Ciebie:
 • oświadczenia od uprawnionej osoby o tym, że instalacja elektryczna nadaje się do użytku
 • protokołów pomiarowych z badań instalacji elektrycznej, z powyższym oświadczeniem

Potrzebujesz wykonać pomiary instalacji elektrycznej ?
Zapraszam, zadzwoń :)
Rodzaje badań instalacji elektrycznej:

 • rezystancji izolacji

 • rezystancji uziemienia

 • impedancji pętli zwarcia

 • wyłączników różnicowo-prądowych

 • natężenia oświetlenia

 • pomiar urządzeń elektrycznych


 • image1
 • image2
 • image3
Czym są POMIARY elektryczne, po co się je wykonuje, o czym one mówią ?


Pomiary instalacji elektrycznych mają na celu sprawdzenie parametrów elektrycznych instalacji i na ich podstawie określenie czy instalacja elektryczna nadaje się do użytkowania. Wraz z pomiarami dokonuje się przeglądu urządzeń zabezpieczających i ocenia się ich sprawność i stopień zużycia.

Instalacja która nadaje się do użytkowania to taka która spełnia pewne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, tzn. urządzenia zabezpieczające czyli bezpieczniki, wyłączniki nadprądowe i wyłączniki różnicowo-prądowe:

 • zadziałają,
 • zadziałają w odpowiednio krótkim czasie,
 • zadziałają gdy natężenie prądu przekroczy określoną wartość,
 • są sprawne i realizują stawiane im zadania,

Może tak być, że bezpieczniki nie zadziałają wogóle, lub zadziałają późno. Konsekwencją takiej sytuacji może być np. porażenie prądem człowieka, jego śmierć lub utrata zdrowia, pożar, zniszczenie urządzeń itp. To że są bezpieczniki w rozdzielnicy, to nie znaczy że instalacja jest bezpieczna. Instalacja jest bezpieczna i nadaje się do użytku wtedy gdy urządzenia zabezpieczające działają.
Aby nie dopuścić do takiej sytuacji wykonuje się przeglądy oraz pomiary parametrów elektrycznych instalacji.
Instalacja elektryczna i urządzenia ją zabezpieczające się zużywają, mogą ulec zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu parametrów elektrycznych. Dlatego też jest nakaz sprawdzania tego czy instalacja nadaje się do użytkowania, czyli nakaz wykonywania pomiarów i przeglądu instalacji elektrycznych w budynkach.

Zapraszam do współpracy - ELEktryk pomiary Gdańsk

Czy pomiary elektryczne są obowiązkowe, kiedy i gdzie ?


Kiedy - każda jedna nowa instalacja musi zostać sprawdzona czy jest bezpieczna i osoba uprawniona do tego pisemnie musi oświadczyć o jej przydatności do użytkowania.
Gdzie - budynki mieszkalne nie muszą wykonywać okresowych pomiarów, ale budynki użyteczności publicznej, biura, fabryki, wszystkie miejsca pracy, muszą mieć aktualne wyniki pod postacią protokołów pomiarowych.

Zapraszam do współpracy - ELEktryk pomiary Gdańsk

Jak często należy wykonywać pomiary instalacji ?


Pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych należy wykonywać z częstotliwością od roku do pięciu lat. W protokole pomiarowym musi być wpisana data do kiedy najpóźniej należy wykonać ponowne sprawdzenie.

Zapraszam do współpracy - ELEktryk pomiary Gdańsk

Co należy sprawdzać ?


Dokonując przeglądu, pomiarów należy sprawdzać całą instalację elektryczną oraz wszystkie urządzenia elektryczne.
Części przewodzące (np. przewody) muszą przewodzić, muszą być ciągłe.
Części nie przewodzące (obudowy) lub izolujące (izolacja na przewodach) mają nie przewodzić prądu, wręcz izolować od prądu, a ich parametry izolujące muszą być odpowiednio wysokie. Ciągłość izolacji musi być sprawdzona.
Części uziemiające, czyli instalacja uziemiająca, przewody pracujące jako uziemienie PE, muszą być połączone elektrycznie z uziemieniem budynku i skutecznie odprowadzać prąd.
Wszystkie urządzenia elektryczne z metalowymi obudowami, ich obudowy muszą być połączone elektrycznie do instalacji uziemiającej.

Zapraszam do współpracy - ELEktryk pomiary Gdańsk

Instalacja elektryczna musi być bezpieczna, komfortowa i ekonomiczna.
Prąd elektryczny jest i bardzo niebezpieczny, i bardzo nam potrzebny do codziennej egzystencji.
Dlatego należy go "ujażmić" w takiej instalacji, w której to co ma izolować to izoluje, separuje, nie przewodzi prądu, a to co ma przewodzić, przewodzi prąd nie tworząc zbędnych obciążeń, przegrzań. "Ujażmić" go w takiej instalacji w której nie osiąga większych wartości, po za te, które są użytkownikom potrzebne.

Zapraszam do współpracy - ELEktryk Gdańsk

Zakres pozostałych usług jakie oferuje ELEktryk związanych z użytkowaniem instalacji elektrycznych:

 • usuwanie usterki, awarii,

 • naprawa instalacji oraz urządzeń,

  Prace naprawcze w celu przywrócenia zasilania instalacji,
 • podłączenie kuchenki elektrycznej,

 • podłączenie płyty indukcyjnej,

 • podłączenie bojlera, okapu,

  oraz pozostałych urządzeń elektrycznych,
 • przegląd instalacji elektrycznej,

 • przegląd instalacji odgromowej,

 • montaż nowych instalacji,

 • modernizacja, przebudowa istniejących instalacji,

 • wykonanie projektu instalacji elektrycznej,

 • renowacja, konserwacja, testowanie rozdzielnic elektrycznych,

 • montaż nowych rozdzielnic elektrycznych,

 • wykonanie projektu rozdzielnicy elektrycznej,

 • montaż instalacji ogrzewającej rury, podjazdy, hydranty itd.

 • montaż instalacji odgromowych i uziemiających,

 • modernizacja, przebudowa instalacji odgromowych i uziemiających,

 • wykonanie projektu instalacji odgromowych i uziemiających,


Recenzje, opinie o ELEktryku:


ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

ELEktryk Gdańsk pomiary

Instalacje elektryczne

ELEktryk Gdańsk

Instalacje elektryczne

ELEktryk Gdańsk

pomiary

ELEktryk Gdańsk

remont

ELEktryk Gdańsk

naprawa