Zgłaszasz obiekt do użytku nowy lub po remoncie.
Sanepid lub inny urząd wymaga od Ciebie:
  • oświadczenia od uprawnionej osoby o tym, że instalacja elektryczna nadaje się do użytku
  • protokołów pomiarowych z badań instalacji elektrycznej, z powyższym oświadczeniem

Potrzebujesz wykonać pomiary instalacji elektrycznej ?
Zapraszam, zadzwoń :)


Rodzaje badań instalacji elektrycznej: